Viis aastat tööd Soomes tagab magusa pensioni

Автор/источник фото: Pixabay.com.
Автор/источник фото: Pixabay.com.
Tegelikult mõtlevad eestlased üle lahe tööle minnes rohkem hetkeolukorrale kui vanaduspõlvele.

Eesti Päevaleht kirjutas teisipäeval, et Soomes elab ametlikult ligi 22 000 eestimaalast, kellest ligi pooled ei kavatse kunagi kodumaale naasta. Üks põhjus sinna jäämiseks on hea palk ja kindel elu, aga keskeas inimeste seas leidub ka nii ettenägelikke, kes töötavad Soomes sihikindlalt selle nimel, et teenida sealt endale korralik pension, mida siis kas Eestis või Soomes nautida. Kui Soomes töötav eestlane saab Soome keskmist palka (2940 eurot kuus), teenib ta viie tööaastaga endale umbes sama suure pensioni kui Eesti praegused pensionärid terve elu vaeva nähes.

Teine pension lisaks

Eesti keskmine pension on praegu ligi 280 eurot ja seega saabki öelda, et Soomes ametlikult töötades võidetakse igal juhul: noorena saab head palka ja vanaduspõlves maksab Soome riik igas kuus arvele teise Eesti pensioni suuruse summa.

Eesti Päevaleht vestles mitme Soome tööle läinud eestlasega ja selgus, et pensioniperspektiivis mõtlevad siiski väga vähesed. Enamik nii ettenägelikke on üle 50-aastasena Soome siirdunud eestlased. Üks ligi 60-aastane oma nime mitte avaldada soovinud naine märkis, et asus just pensionilisa peale mõeldes mõned aastad enne pensionile minekut Soome tööle ja leppis seejuures napi keeleoskuse tõttu kvalifikatsioonile mittevastava tööga. Nooremad inimesed nii kaugena tunduva küsimusega nagu pension töökohta valides pead ei vaeva.

„Soome tullakse siiski peamiselt palga pärast. Meil siin õpib soome keelt viis gruppi eestlasi ja pole kuulda, et keegi neist pensioni pärast oleks siia tulnud,” ütles Soome Tuglase seltsi kultuurijuht Tapio Mäkeläinen. Kui seda võib veel mõista, et keeletunnis pensioniplaanid jutuks ei tule, siis seda imekspandavam on, et sellest ei räägita ka töönõustajatega.

Konsultatsioonifirma Suomen Työkonsultointi Oy aitab välismaalasi Soome tööle ja nõustab neid seadusi puudutavates küsimustes. Pensionipõlv töölesoovijaid ei huvita. „Seda küsitakse väga vähe. Teie olete esimene, kes nii konkreetselt küsib,” vastas firma konsultant Liia Kapanen Eesti Päevalehe päringule.

Kas eestlased, kes Soome lahe põhjakaldale siirduvad, ei aimagi, et Soomes pensioni teenimine võiks kasulik olla, või on pensionipõlv nii kauge tulevik, et sellele üldse ei mõelda? Seda pole oma uuringutes puudutanud isegi Soome-rände teemalist doktoritööd kaitsev teadlane Kristi Anniste. „Minu teada ei ole ka keegi teine seda teemat käsitlenud,” märkis ta.

Kui Soome keskmine kuupalk on 2940 eurot, siis näitab lihtne arvutus, et normaaltööajaga keskmise palga teenimiseks on vaja töötada vähemalt 18-eurose brutotunnitasu eest.

Keskmine palk omakorda võimaldab umbes viie aastaga teenida välja ligi 280-eurose igakuise pensionimakse, mis vastab Eesti praegusele keskmisele pensionile.

Kui palju eestlasi Soomes elab?

See küsimus on kindla vastuseta. Tartu ülikooli inimgeograafia doktorant Kristi Anniste toetub oma uuringutes Soome statistikaameti 2009. aasta andmetele, mille järgi elas siis Soomes püsivalt 22 000 eestlast. Arv kasvab aastas 4000–5000 inimese võrra.

Soome uudistekanal YLE aga vahendab Soome statistikaameti 2010. aasta lõpu andmeid, mille järgi elas mullu Soomes 29 000 eestlast.
Soome Eesti konsulaadi arvepidamine näitas selle aasta veebruari seisuga, et Soomes töötab 42 000 Eesti kodanikku, kes elavad enam kui kaheksasajas paigas.

Need andmed puudutavad vaid ennast Soomega ühel või teisel moel ametlikult sidunud inimesi. Neid eestlasi, kes kusagil koristajate-ehitajate-juhutöölistena leiba teenivad, pole keegi saanud kokku lugeda. Mitteametlike hinnangute kohaselt võib Soome eestlaste kogukonnas olla koguni sada tuhat inimest.

Eestlased: mis pensionipõlv? Mure on homse pärast!

Veidi üle 40-aastasena Soome kolinud Anne Laanemets töötab Bauhofis küljendajana-kujundajana ja lahkus Eestist palga pärast. „Ütlen ausalt, et ei mõelnud pensioni peale üldse. Minu siiatuleku põhjuseks oli hetkeolukord. Ma ei oleks Eestis hakkama saanud ja vahetasin töökohta parema palga pärast,” ütles ta. Praeguseks on ta Soomes töötanud umbes aasta, kuid ei ole siiani vajalikuks pidanud pensionisüsteemi süveneda. „Ma ei teagi, millal pensioni kätte saab,” kinnitas ta. Laanemetsa sõnutsi ei ole ta ka teiste eestlaste puhul vanaduspõlve pärast muretsemist märganud. „Inimesed ei mõtle Eestis selle peale, mis pensionipõlves saab. Kõik on mures homse pärast: kas maksud saavad makstud, pere toidetud,” arutles ta. Laanemets kavatseb Eestisse naasta niipea, kui võimalik, teenitud või teenimata jäänud pensionist hoolimata.

Seitse aastat Soomes elanud Heldi, kes ei soovinud oma täisnime avaldada, kolis Soome veidi enne 40-aastaseks saamist elu sunnil. „Sattusin Soome juhuslikult, kui oli tööd vaja. Siia tulles ei arvanud, et jään siia pikemaks, ja ei mõelnud üldse pensioni peale,” ütles ta. Nüüd, seitse aastat hiljem, on ta end Soomega tõsisemalt sidunud, kuid ei tea praegugi, kas jääb alatiseks Soome või naaseb pensionipõlveks kodumaale. „Mul on võib-olla umbes 20 aastat pensionini ja väga raske öelda, mis ma siis teen. Ma ei ole üldse nii kaugele mõelnud,” sõnas ta.

Pensionisüsteem

Soome pension

Soome miinimumpension on 688 eurot, keskmine pension aga umbes 1350 eurot.

Soomes on kaht liiki pensioni: tööpension ja rahvapension.

Rahvapensioni saab Soomes igaüks. Rahvapensioni suurus sõltub Soomes elatud aastatest, aga ka sellest, kas pensionär elab üksi või koos abikaasaga, suurema või väiksema elukallidusega piirkonnas, ja kui suurt tööpensioni ta saab. Rahvapension on minimaalselt 63 ja maksimaalselt 500 eurot kuus. Viis aastat Soomes elanud inimene saab miinimummäära, maksimummäära on ära teeninud 40 aastat Soomes elanu. Rahvapensioni ei maksta inimesele, kelle tööpension ületab 1000 eurot.

Tööpensioni kogumine algab esimesest ametlikult fikseeritud tööpäevast. Pensioni kogunemist mõjutab hulk tegureid. Näiteks kas töötaja on ametis eraettevõttes või riigiasutuses. Rolli mängib ka see, kui ollakse ajutine töötaja.

Keskmine pension on umbes 45 protsenti keskmisest brutopalgast, mis on umbes 2950 eurot. Pensionilt tuleb maksta tulumaksu.

Arvud

Mis ajab eestlased Soome?

Eesti miinimumpalk – 78,02 eurot, Soome miinimumpalk – 1030 eurot

Eesti keskmine palk – 888 eurot, Soome keskmine palk – 2940 eurot

Soome keskmine pension – umbes 1350 eurot, Eesti keskmine pension – 272 eurot

Soome töötutoetus – 551 eurot, Eesti töötutoetus – 59 eurot

Keskmised bruto-tunnipalgad Soomes 2010. aastal:
ehitaja – 12–16 eurot; lapsehoidja, hooldusõde – 9–10 eurot; koristaja – 9,5 eurot

Info allikas: epl.ee .

 Оставьте комментарий