Liikluspolitsei juht Alo Kirsimäe jäi nõutava staaži puudumise tõttu politseipensionita

Liikluspolitsei juht jäi nõutava staaži puudumise tõttu politseipensionita. Источник фото: Pixabay.com.
Liikluspolitsei juht jäi nõutava staaži puudumise tõttu politseipensionita. Foto allikas: Pixabay.com.
Politsei liiklusbürood juhtival Alo Kirsimäel on prokuratuurist ja politseist kokku tööstaaži veidi üle 25 aasta, kuid pensioniamet ei anna talle politseipensioni, sest tema tööstaaž pärineb töökohtadest, mille pensioniregulatsioon ei ole ühtne. Alo Kirsimäe esitas 2012. aasta kevadel pensioniametile taotluse politseipensioni saamiseks, kuid amet jättis tema taotluse rahuldamata, mistõttu ta pöördus kohtusse.

Подробнее / Rohkem Liikluspolitsei juht Alo Kirsimäe jäi nõutava staaži puudumise tõttu politseipensionita

Vanemahüvitise saaja sissetulekut vähendav säte on põhiseadusega vastuolus

Vanemahüvitise saaja sissetulekut vähendav säte on põhiseadusega vastuolus Photo allikas: Pixabay.com.
Photo allikas: Pixabay.com.
Riigikohus tunnistas täna osaliselt põhiseadusega vastuolus olevaks vanemahüvitise seaduse sätte, mille järgi hüvitise määrast suuremat lisatulu teeniv inimene kaotab seetõttu oma kogusissetulekus. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks vanemahüvitise seaduse osas, mille alusel vähendatakse isiku saadavat vanemahüvitist sedavõrd, et tema kogusissetulek kujuneb väiksemaks kui talle algselt määratud vanemahüvitis.

Подробнее / Rohkem Vanemahüvitise saaja sissetulekut vähendav säte on põhiseadusega vastuolus